IkHlAsKaN hAtI

Isnin, 30 Mei 2011

0 comments

Indahnya sesuatu itu kerana indahnya kekuasaan Allah. Begitu banyak dalam kehidupan ini, jika kita semakin banyak belajar, semakin banyak yang kita tidak tahu. Luasnya ilmu Allah. Serta, dalam setiap tiap kebajikan yang kita kerjakan, Allah membelinya dengan berganda-ganda harganya.

Ikhlaskan hatimu.

Pernah sekali dalam pengalaman dari kehidupan, kebajikan yang kita lakukan haruslah bersifat ikhlas hanya semata-mata kerana Allah. Bunyi ayat yang sungguh simple, tapi ia sukar untuk dilaksanakan.

Berapa ramai dikalangan kita, mempelajari agama, membaca al quran dan menyebarkan dakwah hanya kerana Allah swt? Bunyi ayat yang sungguh simple, tapi ia sukar untuk dilaksanakan.

Mengapa?

Kerana ketika di akhirat kelak, Allah akan memanggil golongan ini dihadapan Allah untuk dihitung amalannya lalu diperlihatkan segala hadiah yang bakal diberikan di akhirat tetapi sebelum itu, Allah akan bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan?"..lalu manusia itu berkata, "Aku mempelajari ilmu Islam dan mengajarkannya kepada orang lain serta selalu membaca al-Quran kerana Mu". Allah berfirman yg bermaksud, "Engkau berdusta. Yang sebenarnya engkau mempelajarinya supaya engkau dikatakan sebagai orang alim dan selalu membaca al Quran supaya engkau disebut sebagai qari dan engkau telah mendapatkan semua itu. Lalu Allah memerintahkan supaya malaikat diheret pada mukanya sehingga akhirnya dia dicampak kedalam api neraka.

Buah Lonjakkan

Ikhlaskan hatimu wahai manusia. Sekiranya terbiak didalam hatimu itu, secebis rasa ingin disanjung serta dipuji, ingatlah bahawa sanjungan dan pujian itu pasti akan datang kepada kita. Tetapi, jika kita benar-benar 0% bukan untuk disanjung dan dipuji, serta dilakukan hanya kerana Allah swt, sebuah nikmat kepuasan bakal diterima di dunia dan diakhirat.

Apalah yang ada didunia ini dengan hanya sekurap pujian dan sanjungan yang palsu jika dibandingkan dengan pujian Allah kepada kita diakhirat kelak. Sedarlah bahawa, dunia ini tempat kita berkebun, ibarat petani yang sedang membesarkan pohon-pohon yang mengeluarkan buah-buahan pahala, semakin besar pohon itu, semakin banyak buahnya.

Pahala menyebarkan dakwah semakin bertambah dan tidak sesekali berkurang. Alangkah ruginya jika hanya pujian manusia sahaja yang bertambah tetapi bukan pada pahalanya..

"Bila kita ikhlas dalam kehidupan, kita akan melihat dimensi dunia ini pada sudut yang berbeza"

Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

KiSaH sEgUcI EmAs

0 comments

Sebuah kisah yang terjadi di masa lampau, sebelum Nabi kita Muhammad dilahirkan. Kisah yang menggambarkan kepada kita pengertian amanah, kezuhudan, dan kejujuran serta wara’ yang sudah sangat langka ditemukan dalam kehidupan manusia di abad ini.Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah bersabda:Ada seorang laki-laki membeli sebidang tanah dari seseorang. Ternyata di dalam tanahnya itu terdapat seguci emas. Lalu berkatalah orang yang membeli tanah itu kepadanya: “Ambillah emasmu, sebetulnya aku hanya membeli tanah darimu, bukan membeli emas.”Si pemilik tanah berkata kepadanya: “Bahwasanya saya menjual tanah kepadamu berikut isinya.”Akhirnya, keduanya menemui seseorang untuk menjadi hakim. Kemudian berkatalah orang yang diangkat sebagai hakim itu: “Apakah kamu berdua mempunyai anak?”Salah satu dari mereka berkata: “Saya punya seorang anak laki-laki.”Yang lain berkata: “Saya punya seorang anak perempuan.”Kata sang hakim: “Nikahkanlah mereka berdua dan berilah mereka belanja dari harta ini serta bersedekahlah kalian berdua.”Sungguh, betapa indah apa yang dikisahkan oleh Rasulullah ini. Di zaman yang kehidupan serba dinilai dengan materi dan keduniaan. Bahkan hubungan persaudaraan pun dibina di atas kebendaan. Wallahul musta’an.Dalam hadits ini, Rasulullah mengisahkan, transaksi yang mereka lakukan berkaitan sebidang tanah. Si penjual merasa yakin bahwa isi tanah itu sudah termasuk dalam transaksi mereka. Sementara si pembeli berkeyakinan sebaliknya; isinya tidak termasuk dalam akad jual beli tersebut.Kedua lelaki ini tetap bertahan, lebih memilih sikap wara’, tidak mau mengambil dan membelanjakan harta itu, karena adanya kesamaran, apakah halal baginya ataukah haram?Mereka juga tidak saling berlomba mendapatkan harta itu, bahkan menghindarinya. Simaklah apa yang dikatakan si pembeli tanah: “Ambillah emasmu, sebetulnya aku hanya membeli tanah darimu, bukan membeli emas.”Barangkali kalau kita yang mengalami, masing-masing akan berusaha cari pembenaran, bukti untuk menunjukkan dirinya lebih berhak terhadap emas tersebut. Tetapi bukan itu yang ingin kita sampaikan melalui kisah ini.Hadits ini menerangkan ketinggian sikap amanah mereka dan tidak adanya keinginan mereka mengaku-aku sesuatu yang bukan haknya. Juga sikap jujur serta wara’ mereka terhadap dunia, tidak berambisi untuk mengangkangi hak yang belum jelas siapa pemiliknya. Kemudian muamalah mereka yang baik, bukan hanya akhirnya menimbulkan kasih sayang sesama mereka, tetapi menumbuhkan ikatan baru berupa perbesanan, dengan disatukannya mereka melalui perkawinan putra putri mereka. Bahkan, harta tersebut tidak pula keluar dari keluarga besar mereka. Allahu Akbar.Bandingkan dengan keadaan sebagian kita di zaman ini, sampai terucap dari mereka: “Mencari yang haram saja sulit, apalagi yang halal?” Subhanallah.Kemudian, mari perhatikan sabda Rasulullah dalam hadits An-Nu’man bin Basyir:“Siapa yang terjatuh ke dalam syubhat (perkara yang samar) berarti dia jatuh ke dalam perkara yang haram.”Rasulullah sudah menjelaskan pula dalam sabdanya yang lain:“Tinggalkan apa yang meragukanmu, kepada apa yang tidak meragukanmu.”Yakni tinggalkanlah apa yang engkau ragu tentangnya, kepada sesuatu yang meyakinkanmu dan kamu tahu bahwa itu tidak mengandung kesamaran.Sedangkan harta yang haram hanya akan menghilangkan berkah, mengundang kemurkaan Allah, menghalangi terkabulnya doa dan membawa seseorang menuju neraka jahannam.Tidak, ini bukan dongeng pengantar tidur.Inilah kisah nyata yang diceritakan oleh Ash-Shadiqul Mashduq (yang benar lagi dibenarkan), yang Allah berfirman tentang beliau:“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur’an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).” (An-Najm: 3-4)Kedua lelaki itu menjauh dari harta tersebut sampai akhirnya mereka datang kepada seseorang untuk menjadi hakim yang memutuskan perkara mereka berdua. Menurut sebagian ulama, zhahirnya lelaki itu bukanlah hakim, tapi mereka berdua memintanya memutuskan persoalan di antara mereka.Dengan keshalihan kedua lelaki tersebut, keduanya lalu pergi menemui seorang yang berilmu di antara ulama mereka agar memutuskan perkara yang sedang mereka hadapi. Adapun argumentasi si penjual, bahwa dia menjual tanah dan apa yang ada di dalamnya, sehingga emas itu bukan miliknya. Sementara si pembeli beralasan, bahwa dia hanya membeli tanah, bukan emas.Akan tetapi, rasa takut kepada Allah membuat mereka berdua merasa tidak butuh kepada harta yang meragukan tersebut.Kemudian, datanglah keputusan yang membuat lega semua pihak, yaitu pernikahan anak laki-laki salah seorang dari mereka dengan anak perempuan pihak lainnya, memberi belanja keluarga baru itu dengan harta temuan tersebut, sehingga menguatkan persaudaraan imaniah di antara dua keluarga yang shalih ini.Perhatikan pula kejujuran dan sikap wara’ sang hakim. Dia putuskan persoalan keduanya tanpa merugikan pihak yang lain dan tidak mengambil keuntungan apapun. Seandainya hakimnya tidak jujur atau tamak, tentu akan mengupayakan keputusan yang menyebabkan harta itu lepas dari tangan mereka dan jatuh ke tangannya.Pelajaran yang kita ambil dari kisah ini adalah sekelumit tentang sikap amanah dan kejujuran serta wara’ yang sudah langka di zaman kita.Adapun hukum masalah ini, maka para ulama berpendapat apabila seseorang menjual tanahnya kepada orang lain, lalu si pembeli menemukan sesuatu yang terpendam dalam tanah tersebut, baik emas atau yang lainnya, maka harta terpendam itu tidak menjadi milik pembeli dengan kepemilikannya terhadap tanah yang dibelinya, tapi milik si penjual. Kalau si penjual membelinya dari yang lain pula, maka harta itu milik orang pertama. Karena harta yang terpendam itu bukan bagian dari tanah tersebut.Berbeda dengan barang tambang atau galian. Misalnya dia membeli tanah, lalu di dalamnya terdapat barang tambang atau galian, seperti emas, perak, atau besi (tembaga, timah dan sebagainya). Maka benda-benda ini, mengikuti tanah tersebut.Kisah lain, yang mirip dengan ini, terjadi di umat ini. Kisah ini sangat masyhur, wallahu a’lam.Beberapa abad lalu, di masa-masa akhir tabi’in. Di sebuah jalan, di salah satu pinggiran kota Kufah, berjalanlah seorang pemuda. Tiba-tiba dia melihat sebutir apel jatuh dari tangkainya, keluar dari sebidang kebun yang luas. Pemuda itu pun menjulurkan tangannya memungut apel yang nampak segar itu. Dengan tenang, dia memakannya.Pemuda itu adalah Tsabit. Baru separuh yang digigitnya, kemudian ditelannya, tersentaklah dia. Apel itu bukan miliknya! Bagaimana mungkin dia memakan sesuatu yang bukan miliknya?Akhirnya pemuda itu menahan separuh sisa apel itu dan pergi mencari penjaga kebun tersebut. Setelah bertemu, dia berkata: “Wahai hamba Allah, saya sudah menghabiskan separuh apel ini. Apakah engkau mau memaafkan saya?”Penjaga itu menjawab: “Bagaimana saya bisa memaafkanmu, sementara saya bukan pemiliknya. Yang berhak memaafkanmu adalah pemilik kebun apel ini.”“Di mana pemiliknya?” tanya Tsabit.“Rumahnya jauh sekitar lima mil dari sini,” kata si penjaga.Maka berangkatlah pemuda itu menemui pemilik kebun untuk meminta kerelaannya karena dia telah memakan apel milik tuan kebun tersebut.Akhirnya pemuda itu tiba di depan pintu pemilik kebun. Setelah mengucapkan salam dan dijawab, Tsabit berkata dalam keadaan gelisah dan ketakutan: “Wahai hamba Allah, tahukah anda mengapa saya datang ke sini?”“Tidak,” kata pemilik kebun.“Saya datang untuk minta kerelaan anda terhadap separuh apel milik anda yang saya temukan dan saya makan. Inilah yang setengah lagi.”“Saya tidak akan memaafkanmu, demi Allah. Kecuali kalau engkau menerima syaratku,” katanya.Tsabit bertanya: “Apa syaratnya, wahai hamba Allah?”Kata pemilik kebun itu: “Kamu harus menikahi putriku.”Si pemuda tercengang seraya berkata: “Apa betul ini termasuk syarat? Anda memaafkan saya dan saya menikahi putri anda? Ini anugerah yang besar.”Pemilik kebun itu melanjutkan: “Kalau kau terima, maka kamu saya maafkan.”Akhirnya pemuda itu berkata: “Baiklah, saya terima.”Si pemilik kebun berkata pula: “Supaya saya tidak dianggap menipumu, saya katakan bahwa putriku itu buta, tuli, bisu dan lumpuh tidak mampu berdiri.”Pemuda itu sekali lagi terperanjat. Namun, apa boleh buat, separuh apel yang ditelannya, kemana akan dia cari gantinya kalau pemiliknya meminta ganti rugi atau menuntut di hadapan Hakim Yang Maha Adil?“Kalau kau mau, datanglah sesudah ‘Isya agar bisa kau temui istrimu,” kata pemilik kebun tersebut.Pemuda itu seolah-olah didorong ke tengah kancah pertempuran yang sengit. Dengan berat dia melangkah memasuki kamar istrinya dan memberi salam.Sekali lagi pemuda itu kaget luar biasa. Tiba-tiba dia mendengar suara merdu yang menjawab salamnya. Seorang wanita berdiri menjabat tangannya. Pemuda itu masih heran kebingungan, kata mertuanya, putrinya adalah gadis buta, tuli, bisu dan lumpuh. Tetapi gadis ini? Siapa gerangan dia?Akhirnya dia bertanya siapa gadis itu dan mengapa ayahnya mengatakan begitu rupa tentang putrinya.Istrinya itu balik bertanya: “Apa yang dikatakan ayahku?”Kata pemuda itu: “Ayahmu mengatakan kamu buta.”“Demi Allah, dia tidak dusta. Sungguh, saya tidak pernah melihat kepada sesuatu yang dimurkai Allah.”“Ayahmu mengatakan kamu bisu,” kata pemuda itu.“Ayahku benar, demi Allah. Saya tidak pernah mengucapkan satu kalimat yang membuat Allah murka.”“Dia katakan kamu tuli.”“Ayah betul. Demi Allah, saya tidak pernah mendengar kecuali semua yang di dalamnya terdapat ridha Allah.”“Dia katakan kamu lumpuh.”“Ya. Karena saya tidak pernah melangkahkan kaki saya ini kecuali ke tempat yang diridhai Allah.”Pemuda itu memandangi wajah istrinya, yang bagaikan purnama. Tak lama dari pernikahan tersebut, lahirlah seorang hamba Allah yang shalih, yang memenuhi dunia dengan ilmu dan ketakwaannya. Bayi tersebut diberi nama Nu’man; Nu’man bin Tsabit Abu Hanifah.

Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

Karnival Cinta & Cantik (Tertutup Beliawanis) bersama Catriona Ross Bahrin

Khamis, 5 Mei 2011

0 comments


JoM sErTaI kArNiVaL cInTa & CaNtIk

TaRiKh : 7 MeI 2011 / 3 JaMaDiLaKhIr 1432 H
HaRi & MaSa : SaBtU / 8.00 pAgI - 6.00 PeTaNg
TeMpAt : DeWaN MeSrA PeRdAnA InStItUt KeMaRiHaN NeGaRa
SuNgAi PeTaNi,KeDaH DaRuL AmAn.
BeRsAmA pErSoNaLiTi CaTrInA RoSs BaHrIn
TeMpAt AdAlAh TeRhAd UnTuK BeLiAwAnIs SaHaJa....

Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO